Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Hatırlayacağınız üzere uzun yıllar önce İstanbul tersanelerinde birçok çalışan maalesef kazalar sonucu hayatını kaybetti. Somada faciasını da unutmamamız gerekir. Bu kazaların neticesinde İş Sağlığı ve Güvenliği birimin ne kadar gerekli olduğu tartışılmaz bir durumdur. Birçok ilde bununla ilgili birimler mevzuata uygun hizmet vermektedirler. İzmir’de hizmet veren İzmir osgb de bu birimlerden birisidir.

Şirket ve fabrikalar 6331 Numaralı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince fabrika veya atölyesinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Bu kapsamda iş güvenliği uzmanlarının gerekli eğitimleri almış alanında uzman olmaları gerekmektedir. İzmir OSGB bu alanda A,B,C sertifikasına sahip elemanlar yetiştirerek fabrika ve şirketlerin ihtiyacını karşılamaktadır. İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun hareket eden İş sağlığı ve İş güvenliği personeli kazaların azalmasında büyük rol oynamaktadır. İzmir’de olduğu gibi Manisa osgb İş Güvenliği uzmanı yetiştirerek işyerlerinde gerekli tedbirlerin alındığı kontrol ederler, risk analizi ve sağlık gözetiminin uygulanmasından sorumludurlar.

İzmir iş güvenliği birimleri şirket ve fabrikalara İş yeri hekimi ve sağlık çalışanları görevlendirerek işçi sağlığı, hijyen takibi, toplu koruma yöntemleri, portör kontrolleri, sağlığı tehdit eden faktörlerin tespit edilmesi, ilk yardım ve acil müdahale uygulamaları ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınması gibi vb. önem arz eden konularda görev takibi yaparak İş Sağlığı e İş Güvenliğine gereken önemi vermektedirler. İş güvenliği sağlıklı çalışma alanları için çok çok önemlidir.

sponsor reklam

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir